Как се пише: другаде или другъде?

Правилно е да се пише другаде.

Само в Париж ли бяхте, или ходихте и някъде другаде във Франция?
Тракийските гробници в Казанлъшко са повече от където и да било другаде в България.