Как се пише: дрязги или дразги?

Правилно е да се пише дрязги.

С брат ми си поговорихме откровено и това сложи край на нашите стари дрязги.
Последният скандал, разтресъл държавата, изтласка на заден план всички останали политически дрязги.