Как се пише: Дунавска равнина или Дунавска Равнина?

С главна буква се пише само първата дума – Дунавска равнина, тъй като представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Думата равнина е съществително нарицателно.

Дунавската равнина е разположена между река Дунав на север и Предбалкана на юг, на запад се простира до река Тимок, а на изток – до Черно море.
Днес земеделието е основният поминък в западната част на плодородната Дунавска равнина.