Как се пише: дупликация или дубликация?

Правилно е да се пише дупликация.

Данните на компанията са централизирани, дупликацията е елиминирана и грешките при въвеждане са сведени до минимум.
В зависимост от мястото на възникване дупликациите се делят на междухромозомни и вътрехромозомни.