Как се пише: двама внуци или двама внука?

Правилно е да се пише двама внуци. При съществителните имена за лица (хора) се употребява само обикновената форма за мн.ч. внуци.

Столетникът се радва на двама внуци (а не: двама внука), четири внучки и много правнуци.
Като баба на няколко внуци (
а не: няколко внука) съм загрижена за състоянието на образователната ни система.