Как се пише: един-единствен или един единствен?

 • Думата се пише полуслято – един-единствен, също и една-единствена, едно-единствено, понеже представлява сложно прилагателно име, образувано чрез повтаряне на основата и добавяне на наставка.
   
  Американският град Бъфорд е уникален, тъй като има един-единствен жител.
  Допуснахме една-единствена грешка в защита и загубихме мача.

 • Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, които са образувани чрез повтаряне на едно прилагателно име или на неговата основа, разширена с представка или наставка.
   
  важен-важен, гол-голеничък, сит-пресит, щур-пощурял