Как се пише: еднакъв или еднакав?

Правилно е да се пише еднакъв.

Законът трябва да е еднакъв за всички.
Да се докаже, че триъгълник АСD е еднакъв на триъгълник ВСD.