Как се пише: екопътека или еко пътека?

Това сложно съществително име се пише слято – екопътека, мн.ч. екопътеки, защото е образувано от съкратено прилагателно име (еко < екологична) и съществително име (пътека).

Ако вървите по екопътека „Боров камък“, ще стигнете до едноименния водопад.
Екопътеките трябва да отговарят на ясно определени стандарти за безопасност.