Как се пише: екскаватор или ескаватор?

Правилно е да се пише екскаватор, мн.ч. екскаватори. Думата е заета от английски (excavator), но има латински корени (excavo ’издълбавам’).

Екскаваторът изрови още една яма, в която булдозерът набута строителните отпадъци.
Работниците полагаха максимални усилия и изграждаха тунелни шахти, докато екскаваторите проникваха все по-надълбоко.