Как се пише: експлоатация, експлотация, експлатация или експлуатация?

Правилно е да се пише експлоатация. Думата има френски произход – exploitation.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е лицензиран за експлоатация до 05.11.2017 г.
Съвременните високоскоростни влакове в редовна експлоатация развиват скорости до 350 – 400 км/ч.
Експлоатацията на детски труд постепенно намалява в световен мащаб.