Как се пише: екзистенциален или екзестенциален?

Правилно е да се пише екзистенциален, също и екзистенциална, екзистенциално, екзистенциални.

Какъв е смисълът на живота, е вечният философски и екзистенциален въпрос.
От всички представители на екзистенциалната философия Карл Ясперс отделя най-голямо внимание на ролята, която играят религията и вярата въобще в човешкия живот.