Как се пише: електроуслуги, електро-услуги или електро услуги?

Това сложно съществително име се пише слято – електроуслуги, защото е образувано от съкратено прилагателно име (електро < електрически) и съществително име (услуги).

В този сайт се предлагат качествени и бързи електроуслуги на територията на Пловдив, Варна и Бургас.
Потребителите в ЕС са най-недоволни от електроуслугите и финансовите услуги.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например електродвигател, електроразпределение, електрофилтър.