Как се пише: елматериали или ел. материали?

 • Правилни са и двата начина. Сложното съществително име елматериали се пише слято, защото е образувано от съкратено прилагателно име (ел < електрически) и съществително име (материали). Във втория случай има не една дума, а словосъчетание, в което е съкратена първата дума (електрически)ел. материали (с интервал след точката).
   
  Основната дейност на фирмата е внос и търговия с осветителна техника и елматериали/ел. материали.
  Подбрали сме популярни интернет страници, които ще помогнат на клиентите в избора на качествени елматериали/ел. материали.

 • Ако съществителното име е членувано, правилно е само изписването елматериалите.
   
  Важно изискване е елматериалите да са произведени в страни от ЕС.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчинява изписването на сложни съществителни имена като елматериали, не и конкретното съществително. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например елтабло, елтехник.