Как се пише: емоции или емоций?

Правилно е да се пише емоции – форма за мн.ч. на емоция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на . Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии.

Червеният и жълтият цвят предизвикват положителни емоции, защото се свързват със слънчевата светлина и уюта на огъня.
Моля те, сдържай емоциите си и внимавай какво говориш.