Как се пише: емпиричен, емперичен или империчен?

Правилно е да се пише емпиричен, също и емпирична, емпирично, емпирични. Думата е заета от руски (емпиричный), но има латински (empiricus) и гръцки корени (εμπειρικός).

От изпълнителя се очаква да разработи емпиричен модел за средносрочно прогнозиране на развитието на пазара на труда в България.
Значителна част от научната дейност на кандидата е посветена на емпиричните социологически изследвания.