Как се пише: енергоспестяващ, енерго-спестяващ или енерго спестяващ?

Правилно е да се пише слято – енергоспестяващ, също и енергоспестяваща, енергоспестяващо, енергоспестяващи. Това е сложно прилагателно име, в което първата част пояснява втората и двете части са свързани със съединителната гласна о.

Енергоспестяващата лампа е проектирана за декоративно и основно осветление на жилища и административни сгради.
Хит в Англия са енергоспестяващите уреди, които намаляват сметките на домакинствата за електричество.