Как се пише: еничар или еничарин?

Правилно е да се пише еничар. Думата е заета от турски – yeniçeri ’нова войска’.

В своето жизнеописание от втората половина на ХV век Константин Михайлович описва живота и бита на хората в Османската империя от позицията на еничар на султана.
„Последният еничар“ е романизирана история на Истанбул през ХVIII век.