Как се пише: естествено или естественно?

 • Правилно е да се пише с едно нестествено.
   
  Снимките са направени при естествено осветление.
  Производството на декоративни тъкани (одеяла, килими, дамаски и др.) е естествено продължение на вълненотекстилното производство.

 • За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н. Прилагателното естествен не завършва на -нен, следователно в другите форми се пише едно нестественият, естествения, естествена, естествено, естествени.
   
  Резултатът от къносването зависи от естествения цвят на косата ви.
  Търсенето на естествени елхи за празниците се е увеличило през последните дни.

 • Думата се пише с едно н и когато представлява наречие.
   
  Дръж се естествено и всичко ще бъде наред.
  Бонзай е изкуството да се отглеждат умалени копия на дървета и храсти, които се срещат естествено в природата.