Как се пише: етнокултурен, етно-културен или етно културен?

Правилно е да се пише слято – етнокултурен, също и етнокултурна, етнокултурно, етнокултурни. Това прилагателно име е образувано от съществителното етнокултура, което се пише слято.

Факторите, довели до обособяването на българска етнокултурна общност в Словакия, далеч надхвърлят чисто икономическите предпоставки.
Етнокултурните особености на ромите до голяма степен определят отпадането на децата от училище.