Как се пише: евфемизъм или ефемизъм?

Правилно е да се пише евфемизъм, мн.ч. евфемизми. Думата има гръцки корени – εὐφημισμός.

В партийните документи легализирането на държавната контрабанда е завоалирано с евфемизма скрит транзит.
Типични евфемизми са
незрящ (вм. сляп), социално слаби (вм. бедни), хора с увреждания (вм. инвалиди).