Как се пише: две евро или две евра?

Правилно е да се употребява формата евро. В книжовната реч не се допуска формата евра.

Фалшификаторите са изработвали монети с номинал две евро.
По около 100 000 евро ще получат представителите на Русия, които станат олимпийски шампиони в Лондон.
Колко евро са нужни месечно за студентско общежитие във Виена?