Как се пише: фитнесклуб, фитнес-клуб или фитнес клуб?

Правилно е да се пише разделно – фитнес клуб, мн.ч. фитнес клубове, или слято – фитнесклуб, мн.ч. фитнесклубове. Когато първата съставна част на сложно съществително име пояснява втората, има чужд произход и се употребява като самостоятелна дума, съществителното се пише или слято, или разделно.

В нашия фитнес клуб/фитнесклуб може да си изберете инструктор, с когото да работите по индивидуална програма.
Много хора влизат във фитнес клубовете/фитнесклубовете с нагласата, че само след няколко тренировки ще отслабнат магически.