Как се пише: фризби или фрисби?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран в БЕРОН. Официален правописен речник онлайн. Съветваме ви да пишете фризби, тъй като съответства на изговора на оригиналната дума. Тя е заета от английски – frisbee (търговска марка).

Това е най-ненужният софтуер на света и смятам да ползвам диска като фризби.
На състезания с фризби съм виждала как кучето хуква, преди стопанинът да е хвърлил диска.

В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 479 има речникова статия за фрисби. В края на статията е добавено: „Друга форма: фризби“.