Как се пише: фундиране или фондиране?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете фундиране, когато се отнася за изграждане на основи (фундаменти). Думата има латински корени – fundus ’основа’.

При фундиране в близост до съществуващи строежи се отчита възможното въздействие на новия строеж върху съществуващите.
Фундирането се извършва до здрав почвен пласт, който се достига след отстраняване на най-горния хумусен пласт.