Как се пише: генералгубернаторство, генерал-губернаторство или генерал губернаторство?

Правилно е да се пише слято – генералгубернаторство.

Управлението на Руска Америка се осъществява от Иркутск, като колонията е официално под юрисдикцията на Сибирското генералгубернаторство.
Петър Нейков придружава чужди журналисти, отразяващи настъплението на българската армия в Добруджа, и за кратко служи в щаба на генералгубернаторството на окупираната Румъния в Букурещ.