Как се пише: генномодифициран, генно-модифициран или генно модифициран?

 • Правилно е да се пише слято – генномодифициран, също и генномодифицирана, генномодифицирано, генномодифицирани.
   
  Американски учени успяха да създадат генномодифицирана царевица, чийто състав включва съдържаща се в месото аминокиселина.
  Съгласно тази директива земеделците, които отглежда генномодифицирани организми, трябва публично да обявят дейността си.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ