Как се пише: гергеф или гергев?

Правилно е да се пише гергеф. Думата е заета от персийски чрез турски – gergef.

По-лесно ли се бродира, ако се използва гергеф?
В инструкциите се препоръчва панамата да не се опъва на гергеф.