Как се пише: гордостта или гордоста?

Правилно е да се пише с двойно тгордостта (гордост + определ. член та).

Гордостта не бива нито да се потиска, нито дори да се отслабва – тя трябва само да бъде насочвана към достойни цели. (Клод Адриан Хелвеций)
Катедралата „Нидарос“ се смята за най-значимата църква в Норвегия, изящен образец на романската и готическата архитектура и гордостта на Трондхайм.