Как се пише: горе-долу, горе долу или горе, долу?

 • Когато се употребява като едно наречие, означаващо ’приблизително ’, ’как да е, някак си’ или ’нито добре, нито зле, средно’, се пише полуслято – горе-долу.
   
  Магазинчето се намира горе-долу по средата на улицата.
  Успях да настроя горе-долу цветовете на новия монитор.
   
  – Как си?
  Горе-долу, бивам.

   
  Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.
   
  тук-там, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам, едва-едва

 • Когато се изброяват като отделни наречия, те се отделят със запетая – горе, долу.
 •  
  Полетата горе, долу и вдясно са по 2,5 см.
  Тялото ми се движеше много странно, нямах никакво усещане за горе, долу и настрани.