Как се пише: горецитиран, горе-цитиран или горе цитиран?

 • Правилно е да се пише слято – горецитиран, също и горецитирана, горецитирано, горецитирани.
   
  Точка 3 от горецитираната алинея регламентира назначаване на финансови ревизии от наша страна при необходимост.
  Нека обърнем внимание на втория горецитиран текст.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретната. В словника са включени други думи, образувани по същия модел, например гореописан, гореспоменат, горепосочен.