Как се пише: гореизложеното, горе-изложеното или горе изложеното?

 • Правилно е да се пише слято – гореизложеното, също и гореизложен, гореизложена, гореизложени.
   
  С оглед на гореизложеното следва да бъдат събрани доказателства за собствеността на инкриминираните вещи.
  Предвид възприетата от съда и гореизложена фактическа обстановка се налагат следните правни изводи.

 • Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка пояснява втората – причастие, и двете образуват смислово единство.
   
  долупосочен, гореозначен, англоговорещ, металорежещ