Как се пише господин, госпожа, г-н, г-жа – с малка или с главна буква?

Думите господин, госпожа и съответните съкращения г-н, г-жа се пишат с малка буква, тъй като са съществителни нарицателни имена. Това важи и за официалната кореспонденция.

Мисля, че се нуждаете от почивка, господине.
В нашия малък град, госпожо, нещата се променят бавно.

До
Ректора
на СУ „Св. Климент Охридски“

Уважаеми господин/г-н Ректор,

Във връзка с обявения конкурс за редовни докторанти…

______________________________________________

Уважаема госпожо/г-жо Иванова,

Получаването на коледни добавки за деца не е регламентирано…