Как е правилно да се обръщаме: господин или господине; госпожа или госпожо?

 • Когато при обръщение съществителните имена господин, госпожа се употребяват самостоятелно или пред тях има определение, правилните форми са звателните – господине, госпожо.
   
  Елате по-близо, господине!
  Драги господине, бъдете така добър да се извините.
  Госпожо, шалът Ви падна на земята.
  Уважаема госпожо, моля да направите всичко възможно този министър да дойде в пленарната зала.

 • Когато при обръщение съществителните имена господин, госпожа са придружени от названия на титли, длъжности или собствени имена, се прави разграничение: употребяват се основната форма господин и звателната форма госпожо.
   
  Уважаеми господин Президент, благодаря за високото държавно отличие!
   
  Господин Драганов
  ,
  Предлагам да се срещнем в 14:00 часа в моя офис, за да обсъдим бъдещото ни сътрудничество и проблемите, възникнали…
   
  Госпожо Петрова,
  В отговор на Вашето писмо Ви осведомяваме, че…
   
  Много Ви моля, госпожо Министър, да обърнете внимание на моите бележки по доклада.
   
  Уважаема госпожо Иванова,
  Получаването на коледни добавки за деца не е регламентирано в българското законодателство и поради това…