Пише ли се интервал пред и след знака за градус?

В официалните правописни и пунктуационни правила този въпрос не е уреден. Съветваме ви да не оставяте интервал (шпация) между числото, означено с цифри, пред знака за градус, както и след знака за градус, ако следва означението за скалата на Целзий или Фаренхайт.

Средната юлска температура в Горнотракийската низина е 25°С.
За 100° по своята скала Фаренхайт е избрал телесната температура на коня, която по негово време е смятана за по-стабилна от човешката – 100°F са около 37,8°С.
В правоъгълния триъгълник АВС (<АСВ = 90°) BL е ъглополовяща и <ABL = 20°.

Забележка: Според БДС се оставя интервал между цифровото означение и °С: 10 °С.