Как се пише: гьобек или гюбек?

Правилно е да се пише гьобек, мн.ч. гьобеци. Думата е заета от турски – göbek ’пъп’.

Гьобекът е особено движение на корема, характерно за ориенталските танци.
И той играеше ма, сестро, и той… Хем пее мари, хем свири, хем стане и гьобеци хвърля…
(„Не е тъй мари, Парашкево“, Чудомир)