Как се пише: хаос или хаус?

Това са две различни думи.

 1. Съществителното хаос означава ’безредие, бъркотия’. Думата има латински (chaos) или гръцки произход (χάος).
   
  Всичко беше в хаос и книгите лежаха разпилени на изящния килим.
  Два неработещи асансьора предизвикаха хаос в благоевградската поликлиника.

 2. Съществителното хаус се употребява за означаване на модерен стил в електронната музика. Думата произхожда от английското собствено име (Ware)hous.
   
  Хаусът води началото си от 70-те години на миналия век, но се развива през 80-те години, първоначално в Чикаго, а после и в други градове на САЩ.
  В първия албум на DIASS са включени 14 авторски парчета в стил хаус.