Как се пише: хаштаг или хащаг?

Правописът на тази дума не е изрично нормиран. Съветваме ви да пишете хаштаг, мн.ч. хаштагове, въпреки че звукосъчетанието [шт] по правило се предава с буквата щ. В българския език има прецедент в думата пустошта да се изписват буквите ш и т, тъй като между тях минава морфемната граница. Думата хаштаг се състои от две думи (хаш и таг), има достатъчно прозрачна структура, макар да е чужда по произход, и между буквите ш и т минава границата между двете думи (в случая те са и корени), които я образуват.

Хаштагът се състои от думи или фрази (без интервали), предшествани от знака #.
Участник в играта може да бъде всяко лице, публикувало съдържание под хаштага
#пакенамода в Instagram.
Първоначално хаштаговете са създадени за Twitter, но днес може да ги използвате и в Pinterest, Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Tumblr.