Как да търся в сайта?

Търсачката в сайта дава възможност да избирате къде да търсите:

1. Само в заглавията на публикациите.
Така има голяма вероятност да попаднете направо на конкретната информация, която ви интересува. Ако например търсите неверно, ще се отвори публикацията

Как се пише: невярно или неверно?

В случай че търсената дума се среща в заглавията на две или повече публикации, ще се появи списък, от който може да избирате. Ако например търсите бонбон, ще видите два резултата:

Как е правилно: бонбон или бонбона?
Как се пише: бонбон или бомбон?

В случай че търсената от вас дума е част от по-голяма дума, също ще видите повече резултати. Ако например търсите абитуриент, ще видите следните резултати:

Как се пише: абитуриентка, абитурентка или абитюрентка?
Как се пише: абитуриентски, абитурентски или абитюрентски?
Как се пише: абитуриент, абитурент или абитюрент?

2. Навсякъде в сайта.
При избор на тази опция търсачката ще прерови съдържанието на всички публикации (без данните под Източници, Вижте също и Още информация) и ако думата се среща в някоя/някои от тях, ще получите резултат/списък с резултати, които ще ви помогнат да сверите правописа например.