Пише ли се запетая пред и то?

 • Пред и то се пише запетая или тире, когато с това съчетание се въвежда присъединителна конструкция*.
   
  Шофьор се опита да подкупи полицаи, и то с фалшиви пари.
  Шофьор се опита да подкупи полицаи – и то с фалшиви пари.
   
  Първата грешка е бързото намаляване на вноската, и то когато икономиката ни беше в растеж.
  Първата грешка е бързото намаляване на вноската – и то когато икономиката ни беше в растеж.

 • Когато с и то не се въвежда присъединителна конструкция, препинателен знак не се поставя.
   
  Страшно обичам морето и то винаги ме покорява.

_____________
* Присъединителните конструкции представляват части на изречението или отделни изречения, с които се изказват допълнителни съобщения, интонационно независими, но синтактично зависими от предходното изказване.

Източници

 • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 78, т. 84; с. 94, т. 102.13.
 • Граматика на съвременния български книжовен език. Т. 2. С., БАН, 1983, с. 252.

Публикувано на

Категория: Запетая, Препинателни знаци, Тире