Как се пише: идентичност, индентичност, единтичност или едентичност?

Правилно е да се пише идентичност. Думата е образувана от идентичен, която има латински произход – identicus.

Българските имигранти в САЩ не се отказват от своята идентичност, въпреки че се интегрират много успешно.
Синовете израстваха бързо и търсеха не закрила, а своята идентичност.