Как се пише: има някой или има някого; няма никой или няма никого?

Проблемът е разгледан тук.