Как се пише: именно или имено?

Наречието се пише с двойно нименно. Когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (именен) и в другите му форми гласната е изпада от наставката -ен, се пише двойно н както в тях (именният, именна, именно, именни), така и в съответното наречие.

Именно ти преобърна изцяло живота ми.
Според някои интелигентността е именно умението да не мислиш в рамки, а да си отворен за новото.