Как се пише: имплант, имплантант или имплантат?

Правилно е да се пише имплант, мн.ч. импланти, или имплантант, мн.ч. имплантанти. Двете форми са дублетни. Формата имплантат е неправилна.

Лекарите не само махнали поставения имплант/имплантант, но извадили и двата съседни зъба.
На срещата беше обсъден проблемът с кохлеарните импланти/имплантанти при деца с увреден слух.