Как се пише: интелигентен или интелегентен?

Правилно е да се пише интелигентен, също и интелигентна, интелигентно, интелигентни. Думата има латински произход – intelligens, -entis.

Познавам го като интелигентен, възпитан и ерудиран човек.
Колко интелигентно може да бъде едно мултифункционално устройство в действителност?
Защо някои много интелигентни деца се провалят в горните курсове?