Как се пише: интерес или интерест?

Правилно е да се пише интерес. Проверка на правописа се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: интерес/интерест – интереси, интересен, няма т, следователно се пише интерес.

Думата е заета от руски (интерес), но има латински произход (interest ’от значение е, важно е’).

Предаването беше слязло от екран поради намалелия зрителски интерес.
Сред платната на Евгени Вълев интерес предизвикват маслените пейзажи на родния Сливенски Балкан.
Нямам интерес от осъществяването на тази сделка.