Оставя ли се интервал пред г. и год.?

Пред г. и год. (съкращения на година) се оставя интервал, както се оставя интервал пред всяка несъкратена дума.

Иванка Христова става олимпийска шампионка по тласкане на гюле през 1976 г./1976 год.
От 1998 г./1998 год. музикантът е хоноруван преподавател в НБУ.