Как се пише: избегна или избягна?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на избегна.

Италия избегна/избягна нова политическа криза, след като Сенатът гласува вот на доверие на правителството.
Постоянно си мисля как да избегна/избягна тази неприятна среща.