Как се пише: избягал или избягъл?

Правилно е да се пише избягал, също и избягала, избягало, избягали. Проверката на правописа при миналите свършени деятелни причастия*, каквото е избягал, се прави с формата за мн.ч. Ако съмнителната гласна се запазва (избягал – избягали), се пише а. Ако изчезва (донесъл – донесли), се пише ъ.

Капитане, колко души би пратил да търсят‎ избягалия затворник?
Пожарникари спасиха избягало енотче от зоокъта в Кюстендил.

Няма, няма да вървя с наведена глава,
ще намеря смисъл да остана.
Няма, няма да вървя с наведена глава,
нали съм тук – не съм избягал

(„Не съм избягал“, Ивайло Вълчев)
______________
* Миналото свършено деятелно причастие завършва на и се образува от глагол: избягам – избягал.