Пише ли се запетая при изглежда?

Думата изглежда спада към групата думи и изрази, които могат да се употребяват и като вметнати части*, и като обикновени части на изречението.

 • Когато се употребява като вметната част*, изглежда се отделя със запетаи от останалите части на изречението.
   
  Някой, изглежда, иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването.
  Изглежда, ти си един от малкото хора, които не страдат от бизнес късогледство.

 • Ако пред вметнатата част изглежда стои едносричен съюз (а, и, но, че), между тях не се пише запетая.
   
  Исках да гледам на финала „Милан“ и „Манчестър“, но изглежда, няма да стане.
  Имаме нужда от почивка, а изглежда, трябва да посрещаме гости.
  Доскоро двамата се появяваха заедно на партита и изглежда, се разбираха.

 • Когато изглежда представлява сказуемо, поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Ето как ще изглежда пешеходната зона на Варна.
  Поздравления за новата визия на сайта, изглежда чудесно!
  (Пред изглежда има запетая, защото там е границата между две безсъюзно свързани прости изречения.)
  По всичко изглежда, че напрежението в отбора расте. (След изглежда има запетая, защото там е границата между две прости изречения, свързани със съюза че.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).