Как се пише: изконно или исконно?

Правилно е да се пише изконно, също и изконна, изконни, изконния, изконният.

Свободата на словото е изконно право в демократичните държави.
Какво стана с вярата, че хората са изконно добри?
Изконният стремеж на човека е да бъде щастлив.