Как се пише: изконен или исконен?

Правилно е да се пише изконен, също и изконна, изконно, изконни.

Изконният стремеж на човека е да бъде щастлив.
Свободата на словото е изконно право в демократичните държави.
Какво стана с вярата, че хората са изконно добри?